Programlama Kursları

Java Yazılım Uzmanlığı Kursu

Çalışma Ortamı- Java Runtim Environment(JRE)
• Java sanal makinesi
• Java yazılım ortamı tanıtımı ve kurulumu JDK, Eclipse
• Veri Tipleri, Değişkenler ve Operatörler
• İf, else, elseif, switch
• For, while, do while
• break, continue
• Kontrol İfadeleri (if , switch case)
• Fonksiyonlar(Methods)
• Main Fonksiyonu ve argümanları
• Fonksiyon oluşturma ve çağırma
• Fonksiyon ve parametreleri
• JVM parametreleri

Diziler(Arrays),Map Yapıları 
• Dizi nedir?
• Dizi Tanımlamak ve değer atamak
• (List , ArrayList,
Vector) – Map , HashMap, HastTable
Sorting, hashmap, Hashset, Enumerated Types
• Dizilerde index yönetimi
• Çok Kullanılan faydalı Class’lar String , Stringbuffer, System , Random , Math ,Properties

Paketler (Packing)
• Classpath
• Java Archive (JAR)
• Ornek Log4j.jar kullanimi
• Deployment
• Nesne Tabanlı Dizayn (Object Oriented Design)
• Sanallaştırma(abstraction) ve referans kullanımı
• Miras(Inheritance) nedir?
• Class elemanının reddi miras yapması( Overriding Methods and Variables )
• Çok Biçimlilik(Polymorfizm)
• Abstract class ve kullanımı
• Inner class ve kullanımı
• Interface ve kullanımı
• Dönüştürme (casting)

Hata Kontroli (Exception Handling)
• Exception yakalama ve kullanımı – try catch
• finally bloğu ve kullanımı
• Exception tanımlama ve kullanma Yöntemleri
• Exception tanımlama ve fırlatma
• Stream nedir?
• Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream’ler
• File Objesi
• PrintWriter Class’ını kullanma
• File Okuma ve yazma Objeleri

Java Kullanıcı Arayüz Programları Geliştirme(AWT,SWING)
• Masaüstü uygulamalarda kullanılan sınıflar
• Swing sınıfları kullanarak formlar oluşturmak
• Event ve eventlistener tanımlamaları

Threading
• Threaded yazılım
• Threaded oluşturmak
• Thread’in durumları
• Runnable Interface
• ThreadPooling
• Synchronized fonksiyonlar
• Deadlocks
• Synchronized Block’lar
• Thread Communication wait()
• Thread Communication notify()
• Thread-Aware Collections, Executor, Callable

Veritabanı(database) Arabirimi-JDBC,MYSQL
• MySQL Tanıtımı
• JDBC Bağlantı Modeli
• Veritabanı Programlama
• Veritabanına Bağlanma
• SQL Sorgu oluşturmak ve sorgu sonucunu getirmek
• Veritabanı ekleme ve güncelleme işlemleri
• SQLException ve veritabanı kullanımında hata kontrolü
• SQLWarning class’ı ile uyarı kontrolü
• JDBC Data tipleri
• SQL sorgusu çalıştırma
• Result set mate data class’ı
• Prepared Statement, parametre statement (ifade)’ler
• Stored Procedure ve transaction management

XML Java ile Nasıl Kullanılır?
• XML nedir
• XML yazılımı ve kullanımı
• XML Parse teknikleri SAX, DOM , JAXB

Socket ve Network
• Client ve Server modeli
• Port’lar, Adres’ler ve Protocol’lar
• Socket Class’ı
• I/O kullanarak iletişim
• ServerSocket Class’ı
• Eşzamanlı Server

Java Performans Ayarları 
• JVM Tune
• HotSpot sanal makine
• Garbage Collection çalışma mantığı
• Synchronized performans etkisi
• Inline Fonksiyonların performans etkisi
• Collection’ları ayarlamak
• HotSpot sanal makine
• Garbage Collection çalışma mantığı
• Synchronized performans etkisi
• Inline Fonksiyonların performans etkisi
• Collection’ları ayarlamak

Swift Programlama Dili Eğitimleri

Swift Eğitimlerine Başlarken
• Bir Swift Programının Oluşturulması ve Çalıştırılması
• Swift Diline Hızlı Bir Giriş
• Diziler (Arrays) ve Sözlükler (Dictionaries)
• Kontrol Komutları (Control Statements)
• Swift'te Fonksiyonlar ve Kontrol Transfer Komutları (Control Transfer Statements)
• Sınıflar(Classes) ve Nesneler(Objects) ve Yapılar(Structures)
• Sayma Tipi (Enumeration), Protokoller (Protokols) ve Delege Etme (Delegation)

Swift Dilinin Temel Özellikleri
• Temel Operatörler (Basic Operators)
• Aritmetiksel Operatörler (Arithmetic Operators)
• Karşılaştırma Operatörleri (Comparison Operators)

Bit Düzeyinde İşlem Gören Operatörler
• Bit Düzeyinde Mantıksal Operatörler
• Aşma(Overflow) Operatörleri

Kontrol Komutları (Control Statements)
• Swift kontrol komutları
• Seçme (Selection) Tipindeki Kontrol Deyimleri
•Çevrim Oluşturma (Döngü ,Loop)
• For in Döngü Yapısı ile bir Sözlüğün (Dictionary) Elemanlarına Erişmek
• Kontrol Transfer Komutları (Control Transfer Statements)

Swift'te Fonksiyonlar
• İç İçe (Nested) Fonksiyonlar
• Birden Çok Formel Parametre alan Fonksiyonlar
• Tek Çift Sayı Ayrımı Yapan Bir Fonksiyon
• Parametresiz Fonsiyonlar
• Değer Göndermeyen Fonksiyonlar
• Birden Çok Değer Gönderen Fonksiyonlar
• Dış Parametre İsimleri (External Parameter Names)
• Değişkin (Variadic) Parametreler
• Değişken (Variable) Parametreler
• In-Out Türü Parametreler
• Fonksiyon Tipinde Sabit ya da Değişken Tanımlamak
• Bir Fonksiyonun Parametre Listesinde Başka Bir Fonksiyonun Kullanılması
• Jenerikler (Generics)
• Kapatma (Closure)
• Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming)

Sınıf (Class) Oluşturma
• Delege Etme (Delegaation)
• Yapılar (Structures)
• Sayma Tipi (Enumeration)
• Dinamik(Dynamic) ve Statik(Static) Bağlama (Binding)
• Çok Biçimlilik (Polymorphism)
• Uzatmalar (Extensions)
• Hesaplanmış Özellikler (Computed Properties)
• Extension Yardımı ile Bir Yapıya (Structure) Özellik (Property) Ekleme
• Protokoller (Protocols)
• Self İfadesi
• İlk Değer Atama (Inıtializer)
• Nesnelere Ayrılan bellek alanını İade etme (Deinitializer)

Swift'te Tipler (Types)
• Fonksiyon Parametresini Esnek Yapmak
• Çok Boyutlu (Multidimensional) Dizi Tanımlama
• Üç Boyutlu Dizi Tanımlama
• İkili İfadeler
• Atama (Assignment) Operatörü
• Üçlü Koşul Operatörü

Koleksiyon Tipleri (Collection Types)
• Dizi İçine Aralık (Range) İfadesi ile Atama Yapma
• Dizinin Elemanlarını Tarama
• Dizilere İlk Değer Atamak için Alternatif bir Yol:count ve repeatedValue Metotları
• Bir Tablonun Satır ve Sütun Toplamları ve Genel Toplamı
• Kare Matris Swift Programı
• Dizilerin Kopyasının Oluşturulması
• Karakter Dizileri ile ilgili Swift Programı
• Sözlüklerin Kopyasının Oluşturulması

Bildirimler (Declarations)
• Bir Tuple Yardımı ile Sabit Atama
• Hesaplanmış (Computed) Değişkenler ve Hesaplanmış Özellikler (Properties)
• Sınıf (Class) ve Statik (Static) Değişken Özellikleri
• Parametre İsimleri
• Özel Tipte Fonksiyonlar (Curried Function)
• Eşdeğer Form

Veri Tabanı (SQL) Kursu

• Veritabanı Nedir?
• Veritabanı Kullanıcı İşlemleri
• Veritabanında Tablo Oluşturma
• İlişkisel Veritabanı Mantığı
• MD5 ve SHA1 Şifreleme İşlemleri
• SQL Sorgu Kalıpları
• SQL Sorgu Kalıpları Uygulanması
• XAMMP Kullanımı
• Apache Server Kullanımı
• Proje olarak gerçek bir veritabanı oluşturulması

Tab heading 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Mobiloby Mobil & Web & Masaüstü Yazılım Uzmanlığı mobiloby.com